Förhållninngsregler

Följande regler gäller för forum, privata meddelanden och kommentarer på MrFilm (mrfilm.se)

§1

Du accepterar genom att använda denna webbplats att följa dessa förhållningsregler och att inte posta inlägg som innehåller hot. Ej heller inlägg som uttrycker missaktning eller nedvärdering för folkgrupp, eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, kön, hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. MrFilm följer Lag 1998:112 om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Åtgärd: Ovan nämnda kommer att redigeras helt eller delvis. I vissa fall raderas hela tråden/inlägget. Vid upprepade händelser kan medlemmen stängas av på obestämd tid.

§2

Direktannonsering av varor/tjänster är inte tillåtet. Så kallade ”klicklänkar”, spam, kedjebrevsverksamhet, pyramidspel och utbjudning av sexuella tjänster är strängeligen förbjudet. Det är heller inte tillåtet att publicera pornografiskt material eller direktlänka till sidor med pornografiskt innehåll eller olaga våldsskildringar. Till pornografiskt material räknas även nakenbilder.

Åtgärd: Ovan nämnda kommer att helt/delvis redigeras och i förekommande fall också anmälas.

§3

Du accepterar även att inte publicera material som är skyddat av internationella upphovsrättslagar och som är skapat av någon annan person än dig själv. MrFilm stöder inte piratkopiering. Trådar/inlägg som kan anses syfta till att främja sådan verksamhet är därför inte tillåtna här.

Åtgärd: Ovan nämnda kommer att redigeras helt eller delvis.

§4

Svordomar och grovt språk undanbedes. Dina inlägg ska hålla en kamratlig ton och hålla ett vårdat språk för allas trevnad.

Åtgärd: Ovan nämnda resulterar troligen i ett påpekande från Moderator/Administratörer. Vissa fall kommer att redigeras helt eller delvis.

§5

Alla inlägg som postas på denna webbplats är skyddade av upphovsrättslagen och ingen förutom upphovsmannen äger rätt att publicera delar eller diskussioner i helhet på Internet eller i andra kommunikationsmedium. Om så önskas krävs ett skriftligt tillstånd från upphovsman och/eller från ansvariga på MrFilm. Vi på MrFilm äger ej heller rätt att tillåta publicering utan skriftligt tillstånd från upphovsman i annat än rättsliga ärenden.

Åtgärd: Upphovsman äger rätt att anmäla.

§6

Avstängning och uteslutande av medlem. Varningar kan delas ut av administratörer efter anmälan från moderator eller annan medlem. En varning gäller normalt i sex (6) månader efter utfärdandet för varningen. Vid tre varningar kommer medlemmens användarkonto att stängas av. Vid särskilda skäl kan dock administratörerna besluta om omedelbar avstängning av medlem. Administratörerna tillsammans med ansvarig utgivare måste vara eniga i frågan om avstängning. Skulle oenighet råda skall frågan avgöras av ansvarig utgivare.

Övrig information förhållningsregler

A

Redigering av moderators eller administratörers redigering är givetvis inte tillåtet och resulterar per automatik i en varning.

B

MrFilm har rätten att omedelbart radera eller redigera inlägg som strider mot de förhållningsregler som här är beskrivna. Inlägg kan även redigeras om innehållet anses opassande. Riktlinjer för vad som klassas som opassande sätts av administratörerna i samråd med ansvarig utgivare. Inlägg som spammas i flera forum, s.k. korspostning kommer att raderas utan anmaning.

C

Vid vissa regelbrott kontaktas användaren av MrFilm för tillsägelse eller personlig varning via e-post. Mottagandet av en tillsägelse eller varning skall bekräftas av användaren via e-post. Att inte bekräfta en tillsägelse eller varning kan resultera i avstängning av användarnamnet (innefattar även IP/HOST ban). Om medlemmen inte går att nå via angiven e-postadress kan användarnamnet komma att stängas av.

D

Om användaren missbrukar sitt medlemskap på MrFilm och återkommande bryter mot reglerna efter varning och/eller avstängning kommer MrFilm att kontakta respektive internetleverantör för ev. abuseanmälningar.

E

Alla användare av detta forum uppmanas att anmäla eventuella spamningsförsök, kraftiga personangrepp eller felaktigheter som kan tänkas uppstå här. Kontakta oss på kontaktsida och länka till inlägget. Inlägget i fråga kommer omedelbart att raderas med hänvisning till dessa förhållningsregler.